prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Profesor

Uniwersytet Jagielloński

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, teoretyk i praktyk prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.