dr Magdalena Rycak

doktor nauk prawnych, radca prawny

Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR

Doktor nauk prawnych, radca prawny w kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i HR; kierownik studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace” oraz „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” w Uczelni Łazarskiego. Dyrektor Instytutu  Prawa  Zatrudnienia  i  Work-Life  Balance  w  Uczelni  Łazarskiego. Autorka blisko stu artykułów naukowych i monografii z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Wieloletnia ekspertka w Zespole Prawa Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.