Magdalena Czaplińska

radca prawny

Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Radca prawny, partner zarządzający w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego. Prezes Zarządu w SBC Inspektor Sp. z o.o.

Jest absolwentką studiów  podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Prawa i Administracji w zakresie prawa europejskiego, na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie w zakresie prawa nowych technologii (PNT), sztucznej inteligencji (Biznes AI) oraz doktorantką w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajmuje się wdrożeniami systemów ochrony danych osobowych, przygotowuje  dokumentację organizacyjno-techniczną oraz przeprowadza audyt procesów przetwarzania danych osobowych dla podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się na kompleksowej, szeroko rozumianej problematyce prawnej dotyczącej nowych technologii (prawo autorskie, sztuczna inteligencja, nieuczciwa konkurencja, dobra osobiste) oraz danych osobowych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty. Uczestniczy w charakterze  prelegenta bądź eksperta w krajowych konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach  poświęconych problematyce IT, sztucznej inteligencji oraz ochrony danych.

Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, w tym również obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych, dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Negocjuje umowy regulujące sytuację prawno-autorską podmiotów realizujących projekty informatyczne oraz umowy dotyczące m.in. migracji danych, wprowadzenia nowych wersji oprogramowania, rozbudowy i utrzymania systemu, w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Analizuje problematykę dotyczącą udzielania licencji na wynalazki, know-how oraz na oprogramowanie, a także dotyczącą sprzedaży praw do technologii.

Jest autorką licznych publikacji w monografiach i artykułach naukowych. Publikuje także w prasie branżowej.