Anna Łompieś

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Asseco Data Systems S.A.

Od ponad 10 lat z pasją i zaangażowaniem zajmuję się tematyką ochrony danych osobowych, zaczynając przygodę z danymi w 2014 roku, jeszcze jako ABI. Jestem absolwentką WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych ukończonych także na WPiA UŁ w 2018 roku.

Od czasu wejścia w życie w RODO w ramach współpracy z wieloma firmami, udało mi się z sukcesem zaprojektować i wdrożyć w wielu przedsiębiorstwach system ochrony danych osobowych. Każdy z tych projektów był realizowany indywidualnie w zależności od specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa, co za każdym razem stanowiło nowe wyzwanie i pozwoliło zebrać duże doświadczenie w obszarze ochrony danych. Jednocześnie pełniłam funkcję IOD w firmach z branży APT i fintech.

Od 2020 r. byłam członkiem zespołu Biura Prawnego wiodącej na rynku polskim i europejskim firmy IT Asseco Data Systems S.A., odpowiedzialnym za tematy związane z ochroną danych osobowych. Od lutego 2024 r. pełnię funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w spółkach z grupy Asseco : Asseco Data Systems S.A. oraz Asseco Cloud Sp. z o.o., będąc jednocześnie doradcą z zakresu ochrony danych osobowych dla Zespołu Biura Prawnego Asseco Poland S.A.. Możliwość współpracy z najlepszymi ekspertami z zakresu IT a także z wiodącymi polskimi i europejskimi firmami z sektora publicznego i prywatnego, pozwala mi na stałe podnoszenie kompetencji i wzbogacanie wiedzy - także poprzez styczność z wieloma nietypowymi i ciekawymi case’ami. Staram się na bieżąco aktualizować moją wiedzę, poprzez udział w szkoleniach i wydarzeniach naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.