Mirosław Wróblewski

dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.

Jest autorem bądź redaktorem 75 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych. W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z siedzibą w Wiedniu. W latach 2019-2022 członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) z siedzibą w Brukseli, od kwietnia 2022 r. wybrany na drugą kadencję. Jest certyfikowanym trenerem/tutorem programu HELP Rady Europy. Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących zastosowań prawa.

W grudniu 2020 r. znalazł się na liście 100 osób, które w sposób szczególny swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w konkursie organizowanym przez Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych.

Jest członkiem – założycielem ogólnopolskiej Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki zajmującej się rozwojem sztucznej inteligencji. Był ekspertem przygotowującym założenia „Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”. Jest współautorem opinii, przygotowanej dla Parlamentu Europejskiego przez Fundację AI LAW TECH, dotyczącej projektu Aktu o sztucznej inteligencji Unii Europejskiej.