Monika Susałko

radca prawny

Lubasz i Wspólnicy

Doświadczenie

  • Specjalizuje się w prawie nowych technologii, własności intelektualnej i przemysłowej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, szczególnie prawie spółek.
  • Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami i wspieraniu projektów zarządzanych zgodnie z wiodącymi metodykami takimi jak PM BoK, Prince 2 czy Agile.
  • Wykładowca studiów podyplomowych w zakresie prawnych aspektów zarządzania projektami oraz autorskich warsztatów z zakresu zarządzania projektami i ochrony danych osobowych.
  • Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.

Wykształcenie

  • Ukończone prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019
  • Ukończone Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • Ukończone studia podyplomowe z prawa spółek w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Wyższej Handlowej.
  • Certyfikat Prince 2 Foundation.