Monika Pujan

dyrektor

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przy ŁIPH

Zawodowy mediator od 2006 roku. Aktywnie współpracuje z sądami, prokuraturami oraz policją z okręgu łódzkiego, na zlecenie których przeprowadziła ponad tysiąc mediacji z zakresu spraw karnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Główny obszar zainteresowań to zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami mediacji w kontekście zjawiska przemocy oraz specyfika konfliktów interpersonalnych z udziałem osób w kryzysie.

Pedagog, nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem w pracy z osobami z oligofrenią i innymi deficytami. Od 2015 roku organizuje i prowadzi Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc, w ramach których analizuje uwarunkowania zachowań ryzykownych z perspektywy osób stosujących przemoc, edukuje o mechanizmach przemocy oraz wdraża skuteczne narzędzia naprawcze. Współpracuje z Radą Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu w zakresie promowania wiedzy na temat mediacji, cyklicznie dzieląc się wiedzą i wymieniając doświadczeniami z pracownikami różnych instytucji, służb, które podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych mają bezpośredni kontakt z osobami skazanymi oraz pokrzywdzonymi.

W obszarze mediacji ukończyła szereg kursów oraz studia podyplomowe: ”Mediacja społeczna” na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ i studia podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Ekspert merytoryczny z zakresu kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia”. Związana z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przy ŁIPH od początku jego działalności, obecnie piastując stanowisko dyrektora.