Marlena Sakowska-Baryła

prof. UŁ dr hab.

Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

profesor w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowaną nauk prawnych, radczynią prawną, partnerką w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelną kwartalnika "ABI Expert”.

W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law wyróżniona w dziedzinie „Działalność naukowa”.

Specjalizuje się w prawie informacyjnym. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO oraz komentarz do UDIP. Jest autorką ponad 160 publikacji głównie z zakresu ochrony danych osobowych, w tym pionierskiej monografii – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” oraz współautorką komentarza do ustawy o re-use – „Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz". Wykłada na kliku wyższych uczelniach. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.