Marlena Sakowska-Baryła

prof. UŁ dr hab.

Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Jest profesorem w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radczynią prawną, partnerką w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelną kwartalnika "ABI Expert”, członkinią Komisji ds. Nowych Technologii Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law wyróżniona w dziedzinie „Działalność naukowa”.

Znalazła się na Liście 100 Osób, które w 2023 r. w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych obywateli w Polsce w plebiscycie prowadzonym przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce).

Specjalizuje się w prawie informacyjnym.

Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018 i komentarz do UDIP- „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”, Wolters Kluwer 2023 oraz jedyna na rynku książka o transferach danych – „Transfery danych osobowych na podstawie RODO”, Wolters Kluwer 2023.

Jest autorką ponad 170 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, nowych technologii i prawa informacyjnego.

Wykłada na kliku wyższych uczelniach. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych.

W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.