dr Olgierd Kucharski

doktor nauk prawnych

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, w Katedrze Prawa Sądowego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy oraz teorii i filozofii prawa. Autor ponad 40 publikacji naukowych i ponad 90 popularnonaukowych.