Weronika Kowalik

Naczelnik Wydziału Legislacji

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Naczelnik Wydziału Legislacji w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji. Od 2000 r. pracownica Biura GIODO, obecnie UODO. Niegdyś prowadząca m.in. postępowania w indywidualnych sprawach skargowych. Kierująca zespołami wewnątrz organu. Aktualnie koordynuje i wraz ze współpracownikami zajmuje się zadaniami z zakresu opiniowania projektów aktów prawnych, oceny skutków regulacji prawnych dla prywatności i ochrony danych. Specjalizuje się w wielu zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych z sektora publicznego, jak i prywatnego.