Jacek Skalski

IOD

ZIKO

Absolwent IH UJ, ukończył Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej Wydziału Prawa i Administracji UJ, absolwent studiów podyplomowych o specjalizacji: Ochrona danych osobowych organizowanych pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Absolwent studiów podyplomowych w WSB w Warszawie: Inspektor Ochrony Danych dla zaawansowanych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z biznesem. Od 2012 r. związany zawodowo z tematyką ochrony danych osobowych. Zajmuje się doradztwem biznesowym, opiniowaniem dokumentacji, wdrożeniami oraz szkoleniami w aspekcie ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wyróżnia się profesjonalizmem i rzadką umiejętnością przekładania zawiłych przepisów o ochronie danych osobowych na funkcjonalne rozwiązania gotowe do zastosowania w biznesie.