prof. dr hab. Małgorzata Kurzynoga

Radca prawny, partner

BKB Baran Książek Bigaj

Radca prawny i partner w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj. Szef biura BKB w Łodzi.   

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prawie pracy. Doradza pracodawcom, działom HR oraz instytucjom publicznym. Reprezentuje Klientów w sporach na gruncie prawa pracy. Sporządza opinie prawne, a także prowadzi negocjacje i szkolenia z prawa pracy.  

Aktywnie działa też na polu naukowych. Jest profesorem w Katedrze Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorką około 70 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, Występuje na polskich i międzynarodowych konferencjach.   

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (International Society for Labour and Social Security Law), a także wchodzi w skład międzynarodowego zespołu badawczego zajmującego się analizą orzeczeń istotnych dla praktyki, którego prace publikowane są przez International Labour Organisation.