Joanna Łuczak-Tarka

Prawnik

Lubasz i Wspólnicy

Doświadczenie

  • Specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych, zajmująca się kompleksową obsługą prawną administratorów danych osobowych (w tym w latach 2016 – 2018 Pełnomocnik Rektora UŁ ds. ochrony danych osobowych). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze audytów, szkoleń i doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych (Zespół ds. edukacji) powołanej przez Ministra Cyfryzacji.
  • Autorka ponad 50 publikacji, w tym podręcznika, monografii i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, a także współautorka komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.
  • Członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Członek International Association od Privacy Professionals (IAPP).

Wykształcenie

  • Doktor nauk prawnych.
  • Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (posiada certyfikat PRINCE2 Foundation).