Jacek Młotkiewicz

Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, odpowiedzialny za przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli dotyczącej przetwarzania danych osobowych zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO planem kontroli lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji, lub w ramach monitorowania przestrzegania stosowania RODO. Ponadto, odpowiedzialny jest za analizę naruszeń ochrony danych osobowych czy prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, stwierdzonych w toku kontroli lub na podstawie analizy zgłoszonych przez administratorów naruszeń ochrony danych osobowych.