Marek Świerczyński

adwokat

of counsel w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Dr hab., prof. UKSW, adwokat - konsultant Rady Europy w zakresie dowodów elektronicznych i cyfryzacji sądownictwa. Przewodniczący zespołu ds. prawa właściwego dla sztucznej inteligencji w Wirtualnej Katedrze Prawa i Etyki. Of counsel w Kancelarii Prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński i profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych UKSW.

Autor i współautor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa farmaceutycznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Laureat konkursu UP RP na najlepsza pracę habilitacyjną z zakresu prawa własności intelektualnej. Pełni funkcję stałego arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych oraz mediatora w UPRP/WIPO. Członek redakcji Comparative Law Review Journal, Czasopisma Młody Jurysta, oraz członek Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda w Krakowie.

Pełnił funkcję eksperta w Zespole do spraw uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym do spraw Informatyzacji i Łączności Rady Ministrów oraz działał jako ekspert legislacyjny Pracodawców RP w zakresie prawa medycznego, nowych technologii i farmaceutycznego.

Marek Świerczyński, PhD (dr hab.), prof. of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, attorney-at-law, advises healthcare businesses and organizations on the Pharmaceutical Law, Reimbursement Law, Intellectual Property Law, IT & AI Law. Consultant to the Council of Europe on electronic evidence and the digitisation of the judiciary. Chairman of the Artificial Intelligence Law team at the Virtual Chair of Law and Ethics. Author of numerous scientific publications, including first Polish legal manuals on artificial intelligence (C.H. Beck 2020), biological medicinal products (Wolters Kluwer 2016, 2019, 2020) and pharmaceutical law (Wolters Kluwer 2008, 2012 and 2020). He is also an active arbitrator at the Arbitration Court for Internet Domains. He worked in Switzerland as the Legal Director Africa, South Africa and Israel for a multinational pharmaceutical corporation. Graduate in law from the Jagiellonian University in Kraków. A long-time associate and counsel at the Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Baker & McKenzie and Traple Konarski Podrecki law firms.