Marcin Grzelak

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie zatrudnienia. Zainteresowania zawodowe: planowanie, zarządzanie oraz rozliczanie czasu pracy, pracownicze plany kapitałowe, przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Autor publikacji, których przedmiotem jest praktyczna strona stosowania przepisów prawa. W 2001 r. uzyskał uprawnienia inspektora pracy. Od 09.2021 r. pełni obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi.