Damian Flisak

radca prawny, doktor nauk prawnych,

Radca prawny, doktor nauk prawnych, wieloletni praktyk i teoretyk prawa, ekspert Komisji Europejskiej (Team Europe Direct) w zakresie sztucznej inteligencji, specjalista prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, oraz prawa najnowszych technologii, autor licznych publikacji i wystąpień naukowych, opiniodawca aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji oraz współautor strategii jej rozwoju w Polsce, wykładowca na warszawskich uczelniach wyższych.