Dariusz Szostek

partner w Szostek-Bar i Partnerzy

radca prawny

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii UO, partner i założyciel Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy. Członek PAN Katowice, ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego. Ekspert w zakresie nowych technologii, współautor koncepcji e-sądu, pomysłodawca elektronicznego potwierdzenia odbioru (zwrotki elektronicznej wprowadzanej aktualnie w MS), autor koncepcji elektronicznego biura podawczego i zmian w kodeksie postępowania cywilnego, ekspert sejmowy.

Wykładowca, autor kilkudziesięciu publikacji (w tym monografii oraz publikacji zagranicznych w tym bestselerów, m.in. współautor Cyber Law - wydanie w New York, Tokio, Sydney, Amsterdam, London) Autor monografii Blockchain i Prawo 2018.