Maciej Byczkowski

Prezes Zarządu ENSI Sp. z o.o.

ENSI sp. z o.o.

Współwłaściciel i Prezes Zarządu ENSI Sp. z o.o.

Od 2007 r. Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (wcześniej: Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji).

Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 – 2010). Przewodniczył pracom Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 – 2014). Uczestniczył w pracach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 – 2015). Uczestniczył w konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w UE. Brał udział w pracach Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej przez Ministra Cyfryzacji.

Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Współtwórca Metodyk TISM, TSM-BCP, TSM – dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 400 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach, przeszkolił ponad 30 000 osób. Od 1999 pełnił funkcję ABI – a obecnie od 25 maja 2018 r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w ramach outsourcingu w różnych organizacjach (głównie duże Grupy kapitałowe). Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji w organizacjach wielu branż w Polsce.   

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykładał na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) – Studium podyplomowe “Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT” oraz na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Studia podyplomowe “Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych”. Od 2015 r. wykłada w Polskiej Akademii Nauk na Studiach podyplomowych dotyczących wykonywania funkcji ABI/IOD – „Inspektor ochrony danych”, w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej).
Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Organizator i prowadzący 25 Kongresów ABI/IOD.   

Artysta fotografik - twórca projektu ENSI Art (art.ensi.net), autor m.in. wystawy "Prawa człowieka.Dostrzegam" zorganizowanej pod patronatem Ośrodka Informacji ONZ oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.