Anna Maciaszczyk

aplikantka radcowska

Lubasz i Wspólnicy

Doświadczenie

  • Dotychczasowe doświadczenie koncentruje się wokół obsługi prawnej przedsiębiorców, a także prawa ochrony konsumentów oraz prawa nowych technologii.
  • Asystentka ds. legislacyjnych w Izbie Gospodarki Elektronicznej.

Wykształcenie

  • aplikantka I roku aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi,
  • absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
  • uczestniczka Kliniki Prawa Technologii Przyszłości,
  • czterokrotna stypendystka stypendium rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszych studentów,
  • autorka artykułów o tematyce sztucznej inteligencji i prawa nowych technologii,
  • laureatka konkursu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską za pracę pt. „Personalizacja oparta na sztucznej inteligencji a ochrona praw konsumentów. Zagadnienia wybrane”.