Agnieszka Pietrzak

People Operations Team Lead

Bluerank

Od kilkunastu lat zajmuje się kadrami i płacami, na samodzielnym stanowisku. Pracowała zarówno w organizacjach o profilu produkcyjnym jak i usługowym. Ukończyła studia podyplomowe z Ochrony Danych Osobowych i na co dzień angażuje się w budowanie i realizowanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji.
Bez trudu rozlicza czas pracy w różnych systemach czasu pracy. Naliczanie i wypłacanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich należy do jej codziennych obowiązków. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu i rozliczaniu umów cywilnoprawnych.
Zarządza małym zespołem. Nadzoruje kilka obszarów. Jest odpowiedzialna za obszar kadrowo-płacowo-prawny oraz obszar administracyjny całej organizacji.
Dodatkowo posiada uprawnienia do szkoleń BHP oraz pełnienia funkcji inspektora ds. BHP.