Iga Małobęcka-Szwast

Wardyński i Wspólnicy

radczyni prawna, doktor nauk prawnych

Doktor nauk prawnych, adiunktka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radczyni prawna specjalizująca się w szeroko pojętym prawie nowych technologii, prawie ochrony danych osobowych, prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz regulacji usług i rynków cyfrowych. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa unijnego, w tym monografii „Big Data and the Abuse of a Dominant Position by Data-Driven Online Platforms under EU Competition Law” (Warszawa 2021), która jest zaktualizowaną wersją rozprawy doktorskiej nagrodzonej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie (2021). Współautorka komentarza do Aktu o usługach cyfrowych (DSA) oraz Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych w Polsce i za granicą.