Urszula Góral

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, doktorantka w Instytucie Politologii UKSW. Autorka publikacji i wykładowca uniwersytecki z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych.

Ekspert w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Rady Europy (Komitetu Konsultacyjnego T-PD).

Specjalizuje się w projektach współtworzących regulacje ochrony danych osobowych m.in. w krajach Partnerstwa Wschodniego.