Michał Kluska

adwokat

R-P-B Legal

Założyciel R-P-B Legal, adwokat i doradca z 13 letnim doświadczeniem zawodowym. Prezes Zarządu i jeden z założycieli Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Specjalizuje się w obszarze ochrony danych osobowych, prywatności, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Doradza przede wszystkim branży finansowej, FMCG, online i produkcja/przemysł, a także healthcare. Realizuje badania DD i VDD w obszarach ochrona danych osobowych oraz IP/TMT.

Wielokrotnie uczestniczył podczas kontroli organu nadzoru (ostatni raz w sierpniu 2021 r.) w zakresie danych osobowych, jak również przy analizach naruszeń bezpieczeństwa, a także reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych. Często wspiera Klientów na styku RODO i ustaw sektorowych jak np. UŚUDE. Pomaga i przeprowadza z Klientami analizy ryzyka / DPIA oraz audyty podmiotów przetwarzających.

Posiada doświadczenie w projektach związanych z ułożeniem międzynarodowego transferu danych osobowych w grupach kapitałowych. Uczestniczy w pracach legislacyjnych (m.in. Ustawa o prawach konsumenta) oraz konsultacyjnych. Jest prelegentem realizującym liczne wystąpienia / warsztaty np. podczas konferencji (m.in. InternetBeta, SECURE) i szkolenia (m.in. „Ochrona danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, „Przygotowanie do RODO”). Wykłada na licznych uczelniach wyższych. Jest współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych.