Maciej Gawroński

radca prawny

Gawroński & Partners sp.k.

Partner zarządzający w Gawroński & Partners sp.k. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się prawnymi aspektami nowoczesnych technologii.  Współautor systemu do zarządzania ochroną danych Good Data Protection Standard. Laureat Nagrody Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych im. M. Serzyckiego w roku 2021.

Maciej był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 ds. międzynarodowych transferów danych osobowych, ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, współpomysłodawcą niektórych przepisów RODO (przenoszalność danych, odpowiedzialność pod przetwarzających, forma elektroniczna (dokumentowa)). Maciej jest redaktorem i współautorem bestsellerowego „RODO Przewodnik ze wzorami” oraz „Ochrona Danych Osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO ze wzorami”, „Guide to the GDPR”, współautorem „Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych” red. D. Lubasz, „Meritum Ochrona Danych Osobowych” red. D. Lubasz, „Przewodnik po ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, publikacji Związku Banków Polskich „Cloud Computing w sektorze finansowym” (2011 – Regulacje i standardy, 2013) i „Wyzwania informatyki bankowej” 2013-2020, jak i szeregu innych publikacji styku prawa i technologii. Doradzał w setkach projektów informatycznych, w tym odpowiadał za pełen cykl życia największego wdrożenia IT w Polsce.

Wykłada prawo cloud computingu na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, ochronę danych na Uczelni Łazarskiego.

Reprezentował klientów w sporach o wartości sprawy dochodzącej do dziesięciu miliardów złotych przed sądami polskimi, krajowymi sądami arbitrażowymi, międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.