Za nami wydarzenie

Odbiory w umowach IT

Radca prawny Monika Susałko podczas szkolenia przedstawi:

  • Czym może być produkt?
  • Co oznacza zamknięcie etapu?
  • Czy procedura odbioru wpływa na harmonogram?
  • Czy odebrany etap może zostać ponownie otwarty?
  • O czym jeszcze należy pamiętać, podpisując protokół odbioru?
  • Co może, a czego nie może kierownik projektu?

 

Spotykamy się online w środę 26 maja 2021 r. o godz. 16:00.
W rolach głównych

Prowadzący

Monika Susałko

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, własności intelektualnej i przemysłowej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, szczególnie prawie spółek. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami zgodnie z Agile, Prince 2, PM BoK.

Pobierz, zobacz...

Materiały

Filmy