• Home
  • /
  • Webinary
  • /
  • Zdalne odbywanie posiedzeń organów spółek kapitałowych
Za nami wydarzenie

Zdalne odbywanie posiedzeń organów spółek kapitałowych

Webinar poprowadzi r. pr. Ernest Kosa.

W trakcie webinaru opowiemy o:

  • możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu oraz zasadach podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
  • możliwości podejmowania uchwał przez zarząd lub organ nadzoru;
  • wymogach umownych/statutowych, jakie muszą spełnić spółki kapitałowe, by móc w pełni korzystać z możliwości odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji.

Spotykamy się online w czwartek, 14.12.2023, o godz. 11:00.

W rolach głównych

Prowadzący

Ernest Kosa

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie korporacyjnym, prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów gospodarczych.