• Home
  • /
  • Webinary
  • /
  • Zdalne odbywanie posiedzeń organów spółek kapitałowych
Zapisz się

Zapisz się na wydarzenie

Zdalne odbywanie posiedzeń organów spółek kapitałowych

Informujemy, że spotkanie online odbywa się przy użyciu narzędzia MS Teams
Zapisując się na webinar, akceptuję niniejszy regulamin
Zapisz się
Zapraszamy na wydarzenie

Zdalne odbywanie posiedzeń organów spółek kapitałowych

Webinar poprowadzi r. pr. Ernest Kosa.

W trakcie webinaru opowiemy o:

  • możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu oraz zasadach podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
  • możliwości podejmowania uchwał przez zarząd lub organ nadzoru;
  • wymogach umownych/statutowych, jakie muszą spełnić spółki kapitałowe, by móc w pełni korzystać z możliwości odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji.

Spotykamy się online w czwartek, 14.12.2023, o godz. 11:00.

W rolach głównych

Prowadzący

Ernest Kosa

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie korporacyjnym, prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów gospodarczych.