Za nami wydarzenie

Zadania i status inspektora ochrony danych

Webinar poprowadzi adwokat Adam Szkurłat. 

A dowiedzieć się będzie można między innymi:

  • Kim jest inspektor ochrony danych?
  • Czy każda organizacja musi wyznaczyć IOD?
  • Jaka jest pozycja IOD w strukturze organizacyjnej?
  • Jakie są kompetencje IOD?
  • Jakie są wymagania stawiane osobom pełniącym funkcje IOD?
Spotykamy się online w środę 31 marca 2021 r. o godz. 16:00.
W rolach głównych

Prowadzący

Adam Szkurłat

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców z branży informatycznej, motoryzacyjnej i ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ubezpieczeń osobowych i gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i gospodarczych.

Pobierz, zobacz...

Materiały

Filmy