• Home
  • /
  • Webinary
  • /
  • Projektowanie procesu rozstawania się z pracownikami - kodeks dobrych praktyk
Za nami wydarzenie

Projektowanie procesu rozstawania się z pracownikami - kodeks dobrych praktyk

Webinar poprowadzi adwokat Magdalena Sudoł.

Podczas webinaru:

  • Poruszymy zagadnienia nowych wyzwań przy rozwiązywaniu umów o pracę.
  • Wskażemy korzyści z uregulowania procesu zwolnień w organizacji.
  • Zilustrujemy na przykładach znaczenie dobrej komunikacji wobec zwalnianego pracownika oraz załogi.

 

Spotykamy się online w środę, 18.10.2023, o godz. 11:00

W rolach głównych

Prowadzący

Magdalena Sudoł

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawa pracy obejmującego zarówno indywidualne, jak i zbiorowe stosunki pracy, prawa ubezpieczeń społecznych czy zatrudniania cudzoziemców. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców przed sądami oraz w postępowaniach kontrolnych.