• Home
  • /
  • Webinary
  • /
  • Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z perspektywy stron stosunku pracy
Za nami wydarzenie

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z perspektywy stron stosunku pracy

Webinar poprowadzą adw. Magdalena Sudoł i adw. Jerzy Hajn, poruszą następujące zagadnienia:

  • wprowadzenie w założenia regulacji,
  • uprawnienia pracownika,
  • warunki i środki ochrony pracowników – sygnalistów,
  • obowiązki i prawa pracodawcy,
  • tryb ustalania, forma oraz przedmiot regulaminu zgłoszeń wewnętrznych,
  • sankcje za naruszenie przepisów ustawy.

Spotykamy się online w środę 10 listopada 2021 r. o godz. 10:00.

 

W rolach głównych

Prowadzący

Jerzy Hajn

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych oraz prawie cywilnym. W codziennej praktyce zajmuje się pomocą prawną z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy, w tym opracowywaniem umów związanych z obrotem gospodarczym.

Magdalena Sudoł

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawa pracy obejmującego zarówno indywidualne, jak i zbiorowe stosunki pracy, prawa ubezpieczeń społecznych czy zatrudniania cudzoziemców. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców przed sądami oraz w postępowaniach kontrolnych.

Pobierz, zobacz...

Materiały

Filmy

Inne zasoby