• Home
  • /
  • Webinary
  • /
  • Privacy by Design. Privacy by Default. Jak projektować bezpieczne czynności przetwarzania?
Za nami wydarzenie

Privacy by Design. Privacy by Default. Jak projektować bezpieczne czynności przetwarzania?

Warsztat poprowadzą radca prawny Monika Susałko oraz Wojciech Grenda i opowiedzą o tym, jak:

  • Uwzględnić ochronę danych na etapie projektowania działań biznesowych
  • Uwzględnić ochronę danych, jako kluczowy wymóg przy prowadzeniu działań biznesowych
  • Analiza ryzyka, jako narzędzie, wspiera ochronę danych w fazie projektowania i realizowania
W rolach głównych

Prowadzący

Monika Susałko

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, własności intelektualnej i przemysłowej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, szczególnie prawie spółek. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami zgodnie z Agile, Prince 2, PM BoK.

Wojciech Grenda

specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
GDPR Risk Tracker

Specjalista IT w dziedzinach: bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo systemów, analiza wymagań, projektowanie systemów informatycznych, zarządzanie zespołami IT. Współzałożyciel GDPR Risk Tracker - aplikacji webowej do analizy ryzyka z RODO.

Pobierz, zobacz...

Materiały

Filmy