• Home
 • /
 • Webinary
 • /
 • Prawo pracy od podstaw: regulamin pracy — kluczowe kwestie prawne i praktyczne
Za nami wydarzenie

Prawo pracy od podstaw: regulamin pracy — kluczowe kwestie prawne i praktyczne

Webinar poprowadzą eksperci prawa pracy z kancelarii Lubasz i Wspólnicy: 

adw. Jerzy Hajn, adw. Magdalena Sudoł, adw. Dawid Zakrzewski, adw. Kinga Majczak-Górecka, adw. Agnieszka Stefańska-Pieczara, r. pr. Julia Wawrzyńczak, r. pr. Aneta Frydrych. 

Prelegenci omówią:

 1. Wprowadzanie regulaminu pracy – kiedy trzeba, a kiedy warto to zrobić? 
 2. Co powinien zawierać dobry regulamin pracy?
  • Przebywanie na terenie zakładu pracy, pora nocna, potwierdzanie obecności i usprawiedliwianie nieobecności
  • Monitoring pracowników.
  • Wyposażenie w narzędzia i materiały, praca młodocianych i kobiet
  • Systemy, rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe czasu pracy
  • Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia, kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników
  • BHP, ochrona przeciwpożarowa, ocena ryzyka zawodowego
 3. Jakie są wady i zalety wprowadzenia regulaminu pracy?

 

Spotykamy się online w środę 19 października 2022 r. o godz. 10:30. Webinar planowany jest na 1,5 godziny.

W rolach głównych

Prowadzący

Jerzy Hajn

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych oraz prawie cywilnym. W codziennej praktyce zajmuje się pomocą prawną z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy, w tym opracowywaniem umów związanych z obrotem gospodarczym.

Kinga Majczak-Górecka

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie karnym i procedurze karnej, prawie restrukturyzacyjnym, upadłości konsumenckiej, prawie rodzinnym oraz odszkodowawczym.

Magdalena Sudoł

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawa pracy obejmującego zarówno indywidualne, jak i zbiorowe stosunki pracy, prawa ubezpieczeń społecznych czy zatrudniania cudzoziemców. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców przed sądami oraz w postępowaniach kontrolnych.

Julia Wawrzyńczak

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Realizuje projekty związane z problematyką ochrony danych osobowych. W swojej praktyce koncentruje się na prawie cywilnym, prawie autorskim oraz obsłudze prawnej spółek prawa handlowego i przedsiębiorców.

Agnieszka Stefańska-Pieczara

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Doświadczenie zdobyła w obsłudze podmiotu wchodzącego w skład jednej z największych grup kapitałowych w Polsce, specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów korporacyjnych, w spektrum jej zainteresowań leży również prawo pracy. Posiada także doświadczenie jako prawnik procesowy.

Aneta Frydrych

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Aplikantka II roku aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Posiada doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza odpowiedzialności odszkodowawczej i ochrony dóbr osobistych. Bliskie jej zagadnienia to także obrót nieruchomościami, prawo handlowe, prawna obsługa spółek.

Dawid Zakrzewski

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Posiada doświadczenie przy obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, zakładów komunalnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym z branży ubezpieczeniowej, budowalnej i wodociągowej.

Pobierz, zobacz...

Materiały

Filmy