• Home
  • /
  • Webinary
  • /
  • Podstawowe umowy w branży IT. Podział, strony, przedmiot
Za nami wydarzenie

Podstawowe umowy w branży IT. Podział, strony, przedmiot

Webinar poprowadzi radca prawny Monika Susałko. 

Rozpocznie on cykl spotkań w ramach „Rzeczowo o Prawie” dotyczących umów związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i wspieraniem narzędzi IT wykorzystywanych w działalności przedsiębiorców.

Pierwsze spotkanie ma na celu wskazanie obszarów, w których najczęściej wykorzystywane są narzędzia IT oraz istotnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, zawierając umowę z dostawcą takich rozwiązań.

Spotykamy się online w środę 24 marca 2021 r. o godz. 16:00.
W rolach głównych

Prowadzący

Monika Susałko

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, własności intelektualnej i przemysłowej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, szczególnie prawie spółek. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami zgodnie z Agile, Prince 2, PM BoK.

Pobierz, zobacz...

Materiały

Filmy