• Home
  • /
  • Webinary
  • /
  • Planowane zmiany zasad opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych od 2021 r.
Za nami wydarzenie

Planowane zmiany zasad opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych od 2021 r.

Radca prawny Michał Przybysz opowie:

  1. o planowanym objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT,
  2. o możliwych zasadach opodatkowania wspólników (komplementariuszy oraz komandytariuszy) spółki komandytowej,
  3. o planowanym objęciu niektórych spółek jawnych podatkiem CIT.
Spotykamy się online w środę 2 grudnia 2020 r. o godz. 10:00.

W dniu 16.09.2020 r. na stronie internetowej rządowego centrum legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, mający na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Projekt przewiduje rewolucyjną zmianę, która dotyczy spółek komandytowych. Polega ona na objęciu ich opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W ramach webinaru omówione będą planowane zmiany prawa w tym zakresie, a zwłaszcza zmiana sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez wspólników spółki komandytowej. Poruszona będzie także kwestia objęcia podatkiem CIT niektórych spółek jawnych.

Obecnie nie jest jeszcze pewna data wejścia w życie niniejszych przepisów, która początkowo planowana była na dzień 1 stycznia 2020 r.

W rolach głównych

Prowadzący

Michał Przybysz

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w wiodących na łódzkim rynku kancelariach prawnych, związane w szczególności z obsługą w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się także w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zatrudniania cudzoziemców.

Pobierz, zobacz...

Materiały

Filmy