Za nami wydarzenie

Noworoczne Spotkanie z Prawem

data: środa 12 stycznia 2022 r.
godzina: 10:00 - 13:00

Podczas noworocznego spotkania online nasi prawnicy przedstawią następujące tematy:

  1.  Prawo pracy w 2022 r. Na co zwrócić uwagę? –  adw. Jerzy Hajn, adw. Magdalena Sudoł
  2. Przegląd decyzji Prezesa UODO wydanych w 2021 r. Jakie wnioski wynikają z nich na 2022 r.? – adw. Adam Szkurłat
  3. Jakie naruszenia prawa będzie mógł zgłaszać sygnalista? adw. Agnieszka Świerczyńska
  4. Wykorzystanie systemów IT w działalności przedsiębiorcy – CRM, ERP, RODO, Sygnaliści. Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy na wdrożenie rozwiązania? r. pr. Monika Susałko
  5. Zmiany w prawie konsumenckim w zakresie usług cyfrowych i sprzedaży towarów – implementacja unijnych dyrektyw – apl. radc. Julia Wawrzyńczak
  6. E-commerce: nowości w zakresie ochrony konsumentów  implementacja dyrektywy Omnibus adw. Michał Żmijewski 
  7. Rozporządzenie e-Privacy i akt o usługach cyfrowych. Czy w 2022 r. zmienią branżę internetową? r. pr. Witold Chomiczewski 
  8. Ulga dla klasy średniej – podstawowe założenia i wybrane problemy – apl. radc. Maciej Jakubowski
  9. Estoński CIT jako alternatywna forma opodatkowania dochodów r. pr. Michał Przybysz
  10. Transakcje bezgotówkowe. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.? – apl. radc. Aneta Frydrych
W rolach głównych

Prowadzący

Monika Susałko

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, własności intelektualnej i przemysłowej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, szczególnie prawie spółek. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami zgodnie z Agile, Prince 2, PM BoK.

Witold Chomiczewski

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Ma doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej.

Michał Żmijewski

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Bogata praktyka stosowania prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Specjalista z zakresu prawa przewozowego. Odpowiedzialny za obsługę prawną spółki kapitałowej o znaczącej pozycji rynkowej w segmencie TSL.

Adam Szkurłat

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców z branży informatycznej, motoryzacyjnej i ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ubezpieczeń osobowych i gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i gospodarczych.

Jerzy Hajn

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych oraz prawie cywilnym. W codziennej praktyce zajmuje się pomocą prawną z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy, w tym opracowywaniem umów związanych z obrotem gospodarczym.

Aneta Frydrych

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Aplikantka II roku aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Posiada doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza odpowiedzialności odszkodowawczej i ochrony dóbr osobistych. Bliskie jej zagadnienia to także obrót nieruchomościami, prawo handlowe, prawna obsługa spółek.

Magdalena Sudoł

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawa pracy obejmującego zarówno indywidualne, jak i zbiorowe stosunki pracy, prawa ubezpieczeń społecznych czy zatrudniania cudzoziemców. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców przed sądami oraz w postępowaniach kontrolnych.

Julia Wawrzyńczak

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Realizuje projekty związane z problematyką ochrony danych osobowych. W swojej praktyce koncentruje się na prawie cywilnym, prawie autorskim oraz obsłudze prawnej spółek prawa handlowego i przedsiębiorców.

Michał Przybysz

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w wiodących na łódzkim rynku kancelariach prawnych, związane w szczególności z obsługą w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się także w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zatrudniania cudzoziemców.