• Home
 • /
 • Webinary
 • /
 • Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie work – life balance i przewidywalnych warunków pracy: nowa info
Za nami wydarzenie

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie work – life balance i przewidywalnych warunków pracy

Webinar poprowadzą adw. Jerzy Hajn, adw. Magdalena Sudoł, r.pr. Agnieszka Stefańska-Pieczara.

AGENDA:

Podczas webinaru omówimy:

 • zmiany dotyczące umów o pracę, w tym umowy na okres próbny,
 • obowiązek podania uzasadnienia przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas określony i skutki tego obowiązku,
 • zakaz planowania rozwiązywania umów o pracę pracowników objętych ochroną w związku z macierzyństwem,
 • nowe podstawy ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
 • zakres nowej informacji o warunkach zatrudnienia i zasady jej aktualizowania,
 • zakres nowej informacji, przekazywanej pracownikowi wykonującemu pracę za granicą,
 • zmiany dotyczące szkoleń,
 • zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem i zwolnieniem od pracy z powodu siły wyższej,
 • wniosek o elastyczną organizację pracy,
 • nowe sankcje za naruszenie obowiązków przez pracodawców.

Spotykamy się online w czwartek 11 maja 2023 r. o godz. 11:00 do 12:00

W rolach głównych

Prowadzący

Jerzy Hajn

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych oraz prawie cywilnym. W codziennej praktyce zajmuje się pomocą prawną z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy, w tym opracowywaniem umów związanych z obrotem gospodarczym.

Magdalena Sudoł

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawa pracy obejmującego zarówno indywidualne, jak i zbiorowe stosunki pracy, prawa ubezpieczeń społecznych czy zatrudniania cudzoziemców. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców przed sądami oraz w postępowaniach kontrolnych.

Agnieszka Stefańska-Pieczara

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Doświadczenie zdobyła w obsłudze podmiotu wchodzącego w skład jednej z największych grup kapitałowych w Polsce, specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów korporacyjnych, w spektrum jej zainteresowań leży również prawo pracy. Posiada także doświadczenie jako prawnik procesowy.