Za nami wydarzenie

Mediacja w postępowaniach sądowych

Webinar to jedno z dwóch spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji 2021, które przeprowadzimy we współpracy z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Adw. Adam Szkurłat przedstawi temat "Mediacja w postępowaniach sądowych".

Agenda spotkania:

• prezentacja instytucji mediacji i jej podstawowych zasad
• ogólne wprowadzenie
• omówienie przepisów regulujących mediację w postępowaniu cywilnym oraz zasady jej prowadzenia
• uwzględnienie specyfiki spraw rodzinnych, gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa pracy
• mediacja w sprawach karnych

 

Spotykamy się online w środę 20 października 2021 r. o godz. 16:00.

 

Webinar to jedno z dwóch spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji 2021, które odbywa się przy współpracy Kancelarii Lubasz i Wspólnicy z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Zapraszamy!

W rolach głównych

Prowadzący

Adam Szkurłat

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców z branży informatycznej, motoryzacyjnej i ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ubezpieczeń osobowych i gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i gospodarczych.

Pobierz, zobacz...

Materiały

Filmy