Za nami wydarzenie

Dokumentacja pracownicza a ochrona danych

Webinar poprowadzi adwokat Agnieszka Świerczyńska i poruszy następujące zagadnienia:

  • Struktura akt pracowniczych a zakres przetwarzanych danych osobowych
  • Odpisy dokumentów urzędowych, dokumentacja dotycząca pracownika cudzoziemca – zatrzymanie kopii dokumentu czy tylko przedłożenie dokumentu do wglądu?
  • PESEL a badania lekarskie
  • Usuwanie z dokumentacji pracowniczej danych nadmiarowych – czy zawsze?
  • Okres przechowywania akt pracowniczych
  • Dane osobowe a działalność ZFŚS
  • Bezpieczeństwo danych osobowych w dokumentacji pracowniczej

 

Spotykamy się online w środę 27 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00.

W rolach głównych

Prowadzący

Pobierz, zobacz...

Materiały

Filmy