Rafał Skibicki

radca prawny, doktor nauk prawnych

Booksy International sp. z o. o.

In-house lawyer w Booksy International sp. z o. o., członek redakcji Prawa Mediów Elektronicznych. Współautor oraz współredaktor powstającego komentarza dot. Aktu o usługach cyfrowych (wydawnictwo Wolters Kluwer). Zawodowo oraz naukowo zajmuje się prawem Internetu, prawem autorskim oraz prawem nowych technologii. Wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Śląskim, prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.