Aleksandra Auleytner

doktor nauk prawnych, radczyni prawna

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Partner, Szef Praktyki IP & TMT w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. Specjalizuje się w problematyce praw na dobrach niematerialnych. Jest specjalistką w zakresie prawa autorskiego, prawa nowych technologii, prawa własności przemysłowej, e-commerce oraz wybranych aspektów pomocy publicznej.

Doradza, w szczególności, spółkom z branży technologicznej, głównie w zakresie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych (w tym również dotyczących systemów SAP) oraz innych umów typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym, stacjom telewizyjnym, producentom żywności
i odzieży, spółkom prowadzącym sklepy internetowe.

Uczestniczyła w projektach związanych z budową infrastruktury sieci szerokopasmowych. Doradzała także w postępowaniach związanych
z wprowadzaniem na obszar celny towarów naruszających prawa własności intelektualnej.