Monika Puszka

adwokat

Lubasz i Wspólnicy

Doświadczenie

  • doświadczenie zdobyte w reprezentowaniu konsumentów w sporach z bankami (spory frankowe),
  • praktyka w prowadzeniu postępowań karnych, w szczególności w sprawach z wypadków komunikacyjnych,
  • zdobywająca kompetencje w obszarze audytu wewnętrznego (RODO/IT)

Wykształcenie

  • Ukończone prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
  • Ukończone studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego w administracji i przedsiębiorstwach na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – Audytor II stopnia (w 2021r. wpisana na listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PiKW)
  • Ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie