• Home
 • /
 • Informacja dotycząca danych osobowych

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Łodzi. KRS 465886.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 1. macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. możecie Państwo dokonywać ich sprostowania,
 3. możecie Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy pozwala na
  to RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajduje się tutaj
 4. macie Państwo prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w
  RODO.

Co zrobić, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe
niezgodnie z prawem?

W takiej sytuacji możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Pod tym adresem znajduje się strona internetowa tego organu https://uodo.gov.pl/

Po co nam Państwa dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. Udzielania odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące webinaru.
 2. Zawarcia oraz wykonania umowy o Państwa bezpłatny udział w webinarze.
 3. Wysyłania do Państwa newslettera, jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na jego otrzymywanie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli kontakt przed zawarciem umowy o udział w webinarze oraz jej wykonanie.
 2. Art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie wysyłania do Państwa newslettera.

Komu przekażemy Państwa dane?

Dostawcy narzędzi do obsługi webinaru oraz dostawcy narzędzia do wysyłania newslettera.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Przez czas trwania umowy o Państwa udział w webinarze oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń. W zakresie wysyłania newslettera dane będziemy przetwarzali do czasu wycofania przez Państwa zgody na jego otrzymywanie.

Czy będą wobec Państwa podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym w efekcie profilowania?

Nie.